Lag og organisasjonar

Lag og organisasjoner
Namn Heimeside Postadresse
Feios idrettslag Ingen hjemmeside 6895 Feios
IL Modig Heimeside 6896
Vik idrettslag Heimeside 6893 Vik i Sogn
Vik Turlag Heimeside 6893 Vik i Sogn