Vik Beitelag

Vik Beitelag organiserer beitebrukarane i Vik, Arnafjord og Vangsnes.
Adresse Kontakt Kategori
Vik Beitelag
Jo Risløv
Org.nr. : 999308570
Telefon: 97170653
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Mobil 97170653
Anna
Ved funn av daude, sjuke/skadde eller skårfaste beitedyr, ta kontakt pr mobil/SMS/MMS. Posisjon og bilete er til stor hjelp. Ved funn av daude eller sjuke/skadde dyr ynskjer me bilete av øyremerke med synleg MT-nr.

Ved påkøyrsel av beitedyr dekkar forsikringsselskapa alle kostnader for bileigar, så ver vennleg å meld i frå.