Sivilforsvaret testar flyalarmane 8. juni 2022

To ganger i året, i januar og i juni, testar Sivilforsvaret varslingsanlegga (flyalarmane) for å sjekke at dei verkar og for å reparere dei som er defekte.

Onsdag 8. juni 2022 klokka 12.00 testar dei varselet "Viktig melding - søk informasjon", i alle kommunar som har varslingsanlegg.

Signalet blir sendt i tre seriar med eitt minutt opphald mellom kvar serie. Signalet betyr at du skal søkje informasjon i for eksempel radio, tv, på myndigheitene sine nettsider og i sosiale media.

Norge har 1.250 flyalarmar rundt om i landet, og desse skal varsle befolkninga ved akutt fare. Varslingsanlegga er stort sett plassert i byar og tett-stadar, og signala kan høyrast av om lag halvparten av befolkninga. Varslingsanlegga kan bli brukt både i fredstid og i krigstid.

Du kan lesa meri på heimesida til sivilforsvaret.

Tekst på engelsk

The Civil Defence will test air raid sirens on 8 June

The Norwegian Civil Defence tests its public warning system (air raid sirens) twice a year, in January and in June, to check that the system is working and repair faulty equipment.

On Wednesday 8 June at 12.00, the signal ‘Important message – seek information’ will be tested in all municipalities equipped with such a warning system.

The signal

The siren will sound in three series with one minute of silence between series. This signal means that you should seek information from, for example, radio, television, newspapers, official websites and social media.

Air raid sirens

Norway has 1,250 such air raid sirens with which to warn the population in the event of imminent danger. Most of these warning systems are located in towns and cities, and about half the population of Norway will be able to hear the sirens.

 

Tekst på Ukrainsk

Цивільна оборона випробовує сигнал повітряної тривоги в Норвегії 8 червня

Двічі на рік, у січні та в червні, Цивільна оборона перевіряє системи оповіщення (сигнали повітряної тривоги), щоб перевірити їх працездатність та відремонтувати непрацююче обладнання.

У середу, 8 червня, о 12.00 у всіх муніципалітетах, які мають системи оповіщення, тестуватимуть попередження «Увага всім - шукайте інформацію».

Сигнал

Сигнал передається трьома серіями з однохвилинною паузою між серіями. Сигнал означає, що потрібно шукати інформацію, наприклад, по радіо, на телебаченні, в газетах, на сайтах органів влади та в соціальних мережах.

Система оповіщення

Норвегія має 1250 сигналів повітряної тривоги по всій країні, які попереджатимуть населення у разі екстренної небезпеки. Системи оповіщення в основному розташовані в містах і селищах, а сигнали чує близько половини населення.

Til toppen