Hjelp til registrering

Her kan du lesa kortfatta informasjon om korleis du kjem i gang med å registrera laget ditt, og med å publisera arrangement.

Registrering av lag eller organisasjon

Me vidarefører eit oversyn over lag og organisasjonar i kommunen på den nye nettsida. Lag og organisasjonar kan sjølv opprette ansvarleg brukar og registrere laget/organisasjonen sin sjølv. Dette gjer du slik:

  1. Opprett ny brukar og registrer laget ditt ved å følgje denne lenka.
  2. Når me har godkjent brukaren din og laget/organisasjonen, kan du logge på tenesta.
  3. Dersom du treng hjelp, eller har spørsmål, kan du kontakte oss på publisering@vik.kommune.no eller på telefon 57 69 82 00.

 

Pålogging, endring og registrering av arrangement