Helse og velferd

Sektoren er plassert i linje direkte under rådmannen. Sektoren har ansvar for helse- og velferdstenester som til dømes lege- og omsorgstenester.

Sektoren er leia av kommunalsjef Hildegard Valland og du kan finna kontaktopplysningane til kommunalsjefen ved å følgja denne lenka.

Sektoren er delt i fleire avdelingar, og du kan finne kontaktinformasjon til tilsette i avdelingane ved å klikke på avdelinga sitt namn.

Organisasjonskart for helse og velferd

Viser organisasjonskart for helse og velferd - Klikk for stort bileteHelse og velferd