Kommunalteknikk

Sektoren ligg i linje under rådmannen, og har ansvar for reinhald, kommunale bygg samt veg, vatn og avløp.

Sektoren er leia av kommunalsjef Ole Petter Ramberg, og du kan finna kontaktopplysningane til kommunalsjefen ved å følgja denne lenka. Ramberg er for tida også konstituert som assisterande rådmann, og trer inn i rolla som rådmann i rådmannen sitt fråvær.

Sektoren er delt i tre avdelingar, og du kan finne kontaktinformasjon til tilsette i avdelingane ved å klikke på avdelinga sitt namn:

Organisasjonskart for kommunalteknikk