Oppvekst

Sektoren er plassert i linje direkte under rådmannen. Sektoren har ansvar for oppvekst og kultur.

Sektoren er leia av rådmann Øistein Søvik, og du kan finna kontaktopplysningane til rådmannen ved å følgja denne lenka.

Jarle Christensen er skulefagleg ansvarleg og Britt-Marit Stadheim er rådgjevar.

Sektoren har ansvar for til dømes bibliotek, kulturskule, barnevern, skular og barnehager.

Sektoren er delt i fleire avdelingar, og du kan finne kontaktinformasjon til tilsette i avdelingane ved å klikke på avdeliga sitt namn.

Til toppen