Oppvekst

Sektoren er plassert i linje direkte under rådmannen. Sektoren har ansvar for oppvekst og kultur.

Sektoren er leia av kommunalsjef Britt-Marit Stadheim, og du kan finna kontaktopplysningane til kommunalsjefen ved å følgja denne lenka.

Sektoren har ansvar for barnevern, skular og barnehager.

Sektoren er delt i fleire avdelingar, og du kan finne kontaktinformasjon til tilsette i avdelingane ved å klikke på avdeliga sitt namn.

Organisasjonskart for oppvekst

Viser organisasjonskart for oppvekst - Klikk for stort bileteOppvekst