Samfunn, næring og kultur

Sektoren er plassert i linje under rådmannen, og har ansvar for mellom anna byggesaker, skogbruk, landbruk, næring, planarbeid, bibliotek, kulturskule og frivilligsentral.

Sektoren er leia av kommunalsjef Espen Skjerven Holen, og du kan finna kontaktopplysningane ved å følgja denne lenka.

Avdeling er delt i fleire faggrupper, og du kan finne kontaktinformasjon til tilsette i gruppene ved å klikke på gruppa sitt namn:

Organisasjonskart samfunn, næring og kultur