Budsjett og økonomiplan

Her fin du lenker til kommunen sitt budsjett, kommunen sine økonomiplanar og saksdokumenta i samband med politisk behandling.

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

 

Årsrapport og rekneskap for 2023

 

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Lenker til dokumenta:

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Du kan lesa den vedtekne økonomiplanen ved å følgja denne lenka (PDF, 4 MB).  

Behandlinga i kommunestyret kan du sjå i innsynsmodulen vår, sak 076/21.