Budsjett og økonomiplan

Kommunestyret vedtok i møtet 16.12.21 budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 - 2025.

Du kan lesa den vedtekne økonomiplanen ved å følgja denne lenka (PDF, 4 MB).  

Behandlinga i kommunestyret kan du sjå i innsynsmodulen vår, sak 076/21.

Gebyrregulativet til Vik kommune er ein del av budsjettet for 2022. Samla gebyrregulativ kan du lesa bak lenka "Gebyr og satsar" på framsida vår.

Til toppen