Her kan du finne avslutta høyringar i kommunen. I lista over høyringar kan du klikke på 'detaljer'-lenka for å få meir informasjon om saka, samt ei liste over dokument som er knytt til den.
 
Clear