Handlingsplan for trygt og godt barnehagemiljø i Vik barnehage

Vik barnehage har laga ein handlingsplan for trygt og godt barnehagemiljø i Vik barnehage. Planen vart endra hausten 2023. 

Du kan lese handlingsplanen for trygt og godt barnehagemiljø i Vik barnehage ved å fylgje denne lenka. (DOCX, 449 kB)