Leige av Blixhalli

Søknad om treningstid eller søknad om leige av Blixhalli skal sendast: postmottak@vik.kommune.no

 

Bruksplan for Blixhalli 2021/2022. (XLSX, 11 kB)

 

Oversikt over prisar for leige av Blixhalli finn du i tabellane under.

Prisane er pr. time.

For aldersblanda grupper: 1/2 pris - born gratis

For storarrangement får rådmannen fullmakt til å fastsetje individuelle satsar.

Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

Blixhalli - leige av hall
Leige av hall Avgift pr. time 2021 (satsane er fritekne for meirverdiavgift) Avgift pr. time 2022 (satsane er fritekne for meirverdiavgift)
1/3 hall med garderobar 155,- 155,-
2/3 hall med garderobar 215,- 215,-
Heile hallen med garderobar 290,- 290,-

 

Blixhalli - tilskipingar, stemne og kampar
Hall leige ved tilskipningar, stemne og kampar Avgift 2021 (satsane er fritekne for meirverdiavgift) Avgift 2022 (satsane er fritekne for meirverdiavgift)
Utandbygds lag - leige pr. time 675,- 675,-
Leige for Hallen - heil dag 4 650,- 4 650,-
Utleige til einskildpersonar/bedrifter - Hall med garderobar, leige pr. dag 7 400,- 7 400,-
Til toppen