Leige av Blixhalli

Skjema for søknad om treningstid eller leige av Blixhalli.

 

Leige av Blixhalli

Oversikt over prisar finn du i gebyrlista henta frå "Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 her.