Leige av Blixhalli

Søknad om treningstid eller søknad om leige av Blixhalli skal sendast: postmottak@vik.kommune.no

 

Oversikt over prisar finn du i gebyrlista henta frå "Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 her.

Til toppen