Kantvegetasjon langs vassdrag

Vegetasjonsbeltet har fleire funksjonar som mellom anna er viktige for livet i og langs vassdrag, og vasskvaliteten i elvane

Meir om tenesta

Det finst likevel unntak, der delar av vegetasjonen kan fjernast. Nokre tiltak kan vere søknadspliktige.

Etter vannressursloven § 11 skal det oppretthaldast kantvegetasjon langs alle vassdrag med årssikker vassføring. Dette er grunneigaren sitt ansvar.

Kontaktinformasjon

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 08:00 - 15:00 (telefontid 10:00-14:00). Sommarstengt i fellesferien.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen

Aktuelle lenker og dokument

Les meir om dette på Statsforvaltaren sine nettsider

Nve (Norges vassdrags- og energidirektorat) har og laga ein rettleiar til temaet