Retningslinjer for tilskot til næringsformål

Tilskotsordninga er meint å vere til hjelp for både nyoppstarta og eksisterande verksemder med adresse i Vik kommune.

Les meir om retningslinjer for tilskot til næringsformål (PDF, 771 kB)