Påvise grenser

Dersom det er uklart kor ei eksisterande grense går mellom to eigedomar kan grensene påvisast ved ei oppmålingsforretning.

Eigarane til dei aktuelle eigedomane vil bli kalla inn til oppmålingsforretning, der grensene skal stadfestast, og merkast i marka dersom dette er mogeleg.

Eksisterande grense kan bli påvist dersom du gjennom søknad skriv på søknadskjemaet for grensepåvising under:

Skjema rekvisisjon av oppmålingsforretning


Dokumentasjon til søknad

Situasjonskart som viser kva for grenselinjer/grense punkt som ein ynskjer kartlagt. Les meir om situasjonskart.
 

Kor skal søknaden sendast?

Søknad med vedlegg skal sendast kommunen på e-post eller via post.

E-post: postmottak@vik.kommune.no

Postadresse:
Vik kommune
Postboks 134
6891 Vik i Sogn
 

Kva kostar det?

Klarlegging av eksisterande grense
5. Klarlegging av eksisterande grense Gebyr 2021 Gebyr 2022
For inntil 4 punkt 6 000 6 200
For overskytande, pr. punkt 1 900 2 000

 

Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn
1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn Gebyr 2021 Gebyr 2022
Areal frå 0 – 500 m2 10 300 10 600
Areal frå 501 – 2000 m2 19 300 19 800
Areal frå 2001 m2 – auke per påbegynt da. 1 900 2 000
Privat grenseavtale
6. Privat grenseavtale Gebyr 2021 Gebyr 2022
Gebyr fastsett etter medgått tid (sjå pkt. 7.)

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon finn du på denne lenkja

Til toppen