Påvise grenser

Dersom det er uklart kor ei eksisterande grense går mellom to eigedomar kan grensene påvisast ved ei oppmålingsforretning.

Eigarane til dei aktuelle eigedomane vil bli kalla inn til oppmålingsforretning, der grensene skal stadfestast, og merkast i marka dersom dette er mogeleg.

Eksisterande grense kan bli påvist dersom du gjennom søknad skriv på søknadskjemaet for grensepåvising under:

Skjema rekvisisjon av oppmålingsforretning


Dokumentasjon til søknad

Situasjonskart som viser kva for grenselinjer/grense punkt som ein ynskjer kartlagt. Les meir om situasjonskart.
 

Kor skal søknaden sendast?

Søknad med vedlegg skal sendast kommunen på e-post eller via post.

E-post: postmottak@vik.kommune.no

Postadresse:
Vik kommune
Postboks 134
6891 Vik i Sogn
 

Kva kostar det?

Oversikt over prisar finn du i gebyrlista henta frå budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 her.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon finn du på denne lenkja