Heim - skule samarbeid

I Opplæringslova er det gjort klart at opplæringa skal skje i samarbeid og forståing med heimen. Eit godt samarbeid mellom heim og skule er ein viktig føresetnad for å skapa gode læringstilhøve for den einskilde elev og eit godt læringsmiljø i gruppa og på skulen.

 

 

 

Samarbeidsområde:

  • Det fysiske skulemiljøet § 9A-2 og det psykiske skulemiljøet § 9A-3
  • Læreplanar og innhald i opplæringa
  • Brukarundersøkingar og skulevurderingar
  • Klassemiljø og den einskilde elev 

Informasjon om samarbeid mellom heim og skule (Utdanningsdirektoratet)