Økonomisk stønad

Økonomisk stønad til nødvendig livsopphald dersom du ikkje kan sørge for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder. 

Meir om tenesta

Du kan søkje digitalt om økonomisk stønad. Dersom du er i ein akuttsituasjon og ikkje har pengar til det mest naudsynte ber me deg om å kontakte oss slik at me kan prioritere din søknad. 

Søknad om økonomisk stønad

Kontaktinformasjon

NAV
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00 / 55 55 33 33
Telefon nødnummer 90 57 38 33
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 93, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndagar 12:00 - 14:00
E-post nav.vik@nav.no