Ladestasjonar i Vik

Du kan finna ladestasjonar for el-bil på følgjande stader:

Blix hotell - Sentrumsgata, 6893 Vik i Sogn 

Vikjatunet - Sentrumsgata, 6893 Vik i Sogn 

Her finn du ei kartløysing som viser ulike ladestasjonar i Noreg

Kontaktinformajson

Kontaktinformasjon finn du på denne lenka