Hageavfall

Hageavfall er gratis å levere på vår hageavfallsplass. I Vik kan du levere det på Vange.

Les meir om hageavfall på Simas si nettside:

Slik sorterer du hageavfall