Avfallskalender

Avfallskalenderen viser kva for veker våtorganisk, papir og papp, restavfall og plast vert henta.

 

Avfallskallender for Vik