Hytterenovasjon

Prisen vert regulert etter fire kriterium:

  • Størrelse/bruk av hytta
  • Adkomst til hytta
  • Hytta har innlagt vatn
  • Hytta har straum

Meir om tenesta

På bakgrunn av desse kriteriuma, må hytta/fritidsbustaden plasserast i rett kategori. Dette gjer du ved å nytte eit registreringsskjema. Alle eigedomar ligg i utgangspunktet i kategori 2. Dersom du er i kategori 2 treng du ikkje registrere hytta eller fritidsbustaden din.

Kva kostar det?

Oversikt over prisar finn du i gebyrlista henta frå "Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 her.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du ta kontakt med SIMAS på telefon 57 65 70 70 eller post@simas.no

Aktuelle lenker og dokument

Simas si nettside