Slamgebyr

SIMAS har ansvar for slamtømming i kommunane i Sogn. Miljøservice står for slamtømminga.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om slamtømming kan du ta kontakt med SIMAS på telefon 57 65 70 70 eller post@simas.no

Vakttelefon slamrenovatør: 90 87 51 11 (kun ved ekstra-/nødtømming utanom arbeidstid)

Kva kostar det?

Oversikt over prisar finn du i gebyrlista henta frå "Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 her.

Aktuelle lenker og dokumenter

Simas si nettside