Søknad om avkøyrsle

Dersom du har behov for å laga ny avkøyrsle, flytta eksisterande, utvida bruk eller endra så må du søkja kommunen om løyve fyrst. 

Søk om ny eller endra avkøyrsle her

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon finn du på denne lenka