Veglys

Veglys er ein del av det kommunale veganlegget. 

Kommunen har driftsansvar for veglys langs kommunal veg, ved offentlege bygg og andre kommunale anlegg.

Sognekraft har ansvar for vedlikehald av kommunale gatelys i heile kommunen.

Melding om feil eller manglar på veglys

Kontaktinformajson

Kontaktinformasjon finn du på denne lenka