Bygging av Vik helse- og omsorgsenter - tilkomst i byggeperioden

Bygginga av Vik helse- og omsorgssenter er godt i gang, og du som brukar tenestene i området må berekna god tid til parkering og gåing fram til avtalen din.

Dersom du skal besøke  tannlege, lege, fysioterapi, helsestasjon eller Vik bygde- og sjukeheim i området, må du berekna noko meir tid for parkering og gåing fram til avtalen din.

Det vil vera redusert parkeringskapasitet og tilkomst i byggeperioden. Byggearbeida er venta å halda på ut mai 2026. Det vil bli sett opp merking for parkering.

All langtidsparkering for tilsette må skje utanfor byggeområdet, slik at pasientar til fysioterapitenesta, legekontoret, og besøkjande får prioritet til området.

Alternative parkeringsplassar finn du på følgjande stadar:

  • Ved idrettsbana.
  • Ved ungdomshuset.
  • Ved kyrkjestova.
  • Parkeringsplassen mellom meieriet og Vikjatunet.

Me ser fram til gjennomføring av prosjektet og etter «ei god stund» betre tilhøve for bebuarar, tilsette og besøkjande. 

Du kan lasta ned tilkomstkartet i pdf-format ved å følgja denne lenka (PDF, 13 MB).

Brukartilkomst - Klikk for stort bileteBrukartilkomst 

 

Til toppen