Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 - offentleg høyring

Vik kommune legg med dette budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 ut på offentleg høyring, med høyringsfrist 19.12.2023. 

Tilskot til lokale kulturbygg

Søknadsfrist for fyrste søknadsomgang er 10. januar 2024.  

Influensavaksinering og koronavaksinering hausten 2023

Me minner om haustens vaksinering!   

Vegmelding for kommunal veg - Prestgard vegen

Prestgardvegen blir stengd frå Rv.13 kryss, til brua ved Hopra. 

Kjærkommen søndagsutflukt til Målsete

Søndag 22. oktober hadde mange av dei ukrainske flyktningane i kommunen ein fantastisk dag på Målsethytta.

Kan du tenkja deg å jobbe som frivillig?

Frivillig vil seia å vera til glede og hjelp for nokon som treng det, og sjølv oppleva glede av å hjelpa andre. 

Offentleg bading startar tysdag 31. oktober

Bassenget ved Flatbygdi skule opnar for kveldsbading / familiebading. 

Kommunestyret i Vik kommune for 2023 - 2027

Det nye kommunestyret i Vik kommune hadde sitt fyrste møte 5. oktober.

Stenging av FV5602 i Feios

Vegen blir stengt i periodar frå tysdag 10. oktober 2023.

Valresultat for Vik kommune

Valresultatet for kommunestyre- og fylkestingsvalet er klart.