Kantslått av kommunale vegar

Vik kommune startar opp med kantslått av kommunale vegar i veke 26. 

Byggjeaktivitet Feios Kraftverk

Arbeidet startar i juni 2024 og er forventa ferdig i oktober 2025. I samband med dette arbeidet vil det vera anleggsaktivitet i området, som mellom anna inkluderer helikoptertransport.

Utekonsert på VBS

I strålande vêr fekk bebuarar på Vik Helse og Omsorgssenter ein fantastisk utekonsert fredag ettermiddag.

Sommarles 2024

Bli med på den kulaste lesekampanjen i sommar!  Alle elevar i 1. til 7. klasse i Vik kommune får med seg info om sommarles heim.

Trafikkregulering - rv. 13 - Sentrumsgata

I samband med bygging av Vik helse- og omsorgssenter vert det graving langs Sentrumsgata.

Sommaravisa 2024

Festivalavisa for sommaren 2024 i Vik i Sogn er klar.

Tilskot til drenering

Tilskot til drenering har som føremål å betre kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksareal for å auke produktiviteten, samt å redusera risiko for erosjon og overflateavrenning til vassdrag.

Offentleg høyring - adressenamn Tenål

Namnenemnda for Vik kommune har føreslege to nye adressenamn i kommunen, Seljestokkane og Nittergarden. 

Karoline og Annbjørg på UKM

Karoline Nitter Stadheim og Annbjørg Hovland representerte Vik kommune sitt rike kulturliv på UKM (ung kultur møtest) sin fylkesfestival i Førde i april.  

Språkkafé 30.04.24

Biblioteket har i samarbeid med Vik frivilligsentral invitert til språkkafé. Me hadde årets første språkkafé tysdag kveld på biblioteket.