Aktuelt

Aadministrasjonsutvalet og Vik formannskap held møte 8.12.22

Møta blir i Kyrkjestova. Administrasjonsutvalet startar kl. 09:00 og formannskapet startar kl. 11.00.    

Offentleg høyring - budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Budsjettet for 2023 og økonomiplanen for perioden 2023 - 2026 vert med dette lagt ut på offentleg høyring. Høyringsfristen er sett til 14.12.2022.

Vaksine mot korona

Me tilbyr no ein ny oppfriskingsdose til personar mellom 18 og 64 år utan underliggande sjukdommar.

Påmelding til norskprøve og prøve i samfunnskunnskap

Ynskjer du å få papir på norskkunnskapane dine? No er tida inne for å melde seg opp til norskprøve.

Kunngjering av planvedtak for oppheving av reguleringsplan Djuvik friområde

Oppheving av reguleringsplan Djuvik friområde av 1986 vart vedteken av Vik kommunestyre i møtet 27.10.2022, sak 062/22.

Sjå opptak av kommunestyremøtet 27.10.22

Her kan du sjå opptak av møtet.  

Ledige faste stillingar som kyrkjelydspedagog/kyrkjelydmedarbeidar og organist - 2. gongs utlysing

Me i Vik kyrkjeleg fellesråd søkjer nye medarbeidarar til våre 5 sokn i Vik kommune. Me har aktivitet ved alle dei 5 kyrkjene våre, og har i tillegg samarbeid med fortidsminneforeninga som har ansvar for Hopperstad stavkyrkje og Hove steinkyrkje. Om du ynskjer det, kan kombinasjon av stillingane vurderast.

Årets Vikje 2022

Utdeling av utmerking for særskild innsats og arbeid «Årets Vikje 2022»

Tv-aksjonen 23.10.2022

TV-aksjonen NRK 23.10.22 går til «Leger uten grenser», og deira arbeid for å gi livreddande helsehjelp og medisinar til menneske som treng det mest.

Offentleg bading startar opp 25. oktober

Den offentlege badinga / familiebadinga i symjehallen på Flatbygdi skule startar opp att 25. oktober.

Til toppen