Aktuelt

17. mai 2022

Program for 17. mai feiring i Arnafjord, Vik, Vangsnes, Feios og Fresvik.

Offentleg høyring - Strategiplan for frivilligsentralen i Vik kommune

Etter dialogmøte i april vart det bestemt at strategiplanen for frivilligsentralen i Vik kommune skal leggjast ut på høyring, slik at den som ynskjer kan gje innspel. 

Vik formannskap held møte 05.05.2022

Møtet blir i Kyrkjestova og startar kl. 11.30.    

Bygging av Vik helse- og omsorgsenter - tilkomst i byggeperioden

Første byggetrinn av Vik helse- og omsorgssenter er i gang, og det vert endringar i parkeingsplassane kring byggeområdet frå måndag 9. mai 2022.

Jord i drift

Statsforvaltaren i Vestland har laga ein kort brosjyre «Jord i drift» som gjev ei god oversikt over regelverket som gjeld driveplikt og jordleige.

Invitasjon til å koma med innspel til revisjon av kommuneplanen sin arealdel

I samsvar med vedteken planstrategi for Vik kommune 2020-2023, tek kommune no opp att planarbeidet med revisjon av arealdelen til kommuneplanen. 

Fagbrev i Helsefag

Vi gratulerar Dawit Brhane Weldu med gjennomført fagprøve i Helsefag.  Dawit har arbeida i Vik kommune i 7 år.

Første spadetak er teke i Vik helse- og omsorgssenter

Onsdag 20. april vart arbeidet med nytt helse- og omsorgssenter starta opp med ei enkel markering av første spadetak.

Skal sikre 900 meter rasutsatt veg i Vik

Fire skredpunkt på fylkesvegen til Arnafjorden skal sikrast med fanggjerde.  

Midlar til klima-og miljøtiltak

No kan frivillige lag og organisasjonar søkje om midlar til lokale klima- og miljøtiltak.

Til toppen