Oppmerking av parkeringsplassar

Onsdag 24. april blir det avgrensa parkering ved Vikjatunet, og ved kunstgrasbana. 

Vik Frivilligsentral

Alle har noko å gi, og alle treng ei hand.

Bålforbod frå 15. april til 15. september

Bålforbod tyder at det er forbode å tenne bål,  bruke eingangsgrill, bålpanner og annan open eld i skog og utmark.

Odd Borlaug 107 år

Noregs eldste mann bur i Vik kommune. 

Språkkafè

Språkkafé er ein uformell møteplass for alle som vil lære å snakke betre norsk .

Utlevering av bioposar og plastsekker

Knyt ein biopose på behaldaren din, så får du ny rull frå Simas. 

SMIL - midlar og beitebruksmidlar

Frist for å søkja SMIL - midlar og beitebruksmidlar er flytta til 15. april 2024.

Norskprøve og prøve i samfunnskunnskap

Ein kan melde seg opp til norskprøve som blir arrangert mellom 21.-31. mai 2024.

Skal du spreie husdyrgjødsel i år?

Pass på å gjødsle på rett måte no, for å kunne søke om RMP-tilskot til hausten.

Endring av fastlegar ved Vik legekontor

Som fylgje av at ein fastlege er gått av med pensjon, og ein annan fastlege er i permisjon vil pasientar møte vikrar for desse legane på Vik Legekontor.