Momskompensasjon for frivillige organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 2 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjonar i 2023. 

Sommarles 2023

Bli med på den kulaste lesekampanjen i sommar!  Alle elevar i 1. til 7. klasse i Vik kommune får med seg info om sommarles heim.

Feltarbeid i elvar og innsjøar

Undersøking av elvar og innsjøar for å kartleggje eventuell ureining. 

Høyring og folkemøte - kommuneplanen sin arealdel for Vik kommune

Planframlegget for kommuneplanen sin arealdel er no ute på høyring og offentleg ettersyn. Det blir folkemøte i Fresvik, Framfjorden og i Vik. 

Sommaravisa 2023

Sommaravisa er ei festival-avis som Gamalostfestivalen står bak.

Anløp cruiseskip 2023

Cruise anløp sommar 2023

Norcup 2023 - ein møteplass for deg som likar gaming

Norcup er ein nasjonal arena for e-sport der spelarar frå heile Norge kan delta.

Papir på kunnskapane dine i norsk

Ynskjer du å få papir på norskkunnskapane dine? No er tida inne for å melde seg opp til norskprøve.

Offentleg høyring - søknad om akvakultur til oppdrett av torsk på Håstrondi og på Straumsnes

Vik kommune har fått oversendt to søknader frå Vestland fylkeskommune om akvakultur, som gjeld Straumsnes mellom Feios og Fresvik, og Håastrondi i Feios. 

Påfyllingsdose med koronavaksine april 2023

FHI tilrår no ny oppfriskingsdose for alle over 75 år.