Frivilligsentralen startar opp att

Frivilligsentralen er ein lokal møteplass for enkeltmenneske, lag/organisasjonar og det offentlege.

Ein frivilligsentral skal vera: 

  • Ein aktiv møteplass for dei som ynskjer å utføra frivillig innsats eller å motta slik innsats. Dagleg leiar i frivilligsentralen skal knyta kontakt mellom menneske.
  • Frivilligsentralen har fokus på å motivera til ny frivilligheit basert på lokale behov og ynskje.
  • Frivilligsentralen skal også vera ein aktiv samarbeidspartnar for både kommunen, lag og organisasjonar og næringslivet.

Vik kommune har tilsett dagleg leiar for frivilligsentralen, og vil med dette invitere til dialogmøte om vegen vidare. Invitasjonen til møtet finn du her. (PDF, 438 kB)