Jord i drift

Statsforvaltaren i Vestland har laga ein kort brosjyre «Jord i drift» som gjev ei god oversikt over regelverket som gjeld driveplikt og jordleige.

Brosjyren "Jord i drift" gjev ei kort oversikt over regelverket som gjeld driveplikt og jordleige. Du kan lesa meir og lasta ned brosjyren på nettstaden til Statsforvaltaren.

Til toppen