Karoline og Annbjørg på UKM

Karoline Nitter Stadheim og Annbjørg Hovland representerte Vik kommune sitt rike kulturliv på UKM (ung kultur møtest) sin fylkesfestival i Førde i april.

Karoline viste fram kunsten sin på ei stor kunstutstilling, og Annbjørg song med ekte band til eit stort publikum! Begge jentene leverte!

Gratulerar!