Kommunal kompensasjonsordning Vik kommune - 6. runde

Jan Henning Aase   

Reiselivsbedrifter kan no søkje om tilskot som skal bidra til å oppretthalde arbeidsplassar og viktig kompetanse i samband med pandemien. 

Les meir og søk på kompensasjonsordninga hjå Sogn Næring AS her.