Ny forskrift om vedtekter for gravplassar i kommunen

Vik kyrkjeleg fellesråd vedtok forskrifta 18. mai 2022, og den nye forskrifta gjeld frå 1. juli 2022.

Du kan lesa meir om forskrifta på Vik kyrkjeleg fellesråd si nettside ved å følgja denne lenka.

I høyringsrunden til forskrifta, vart den behandla av Vik formannskap 5.5.2022, og du kan lesa den politiske saka ved å følgja denne lenka.

Til toppen