Offentleg høyring - adressenamn Tenål

Namnenemnda for Vik kommune har føreslege to nye adressenamn i kommunen, Seljestokkane og Nittergarden. 

Les høyringsdokumenta, og gje innspel på Vik kommune si heimeside her.