Oppdatering - vegmelding for kommunal veg - Prestgard vegen

Prestgardvegen er framleis stengd ved avkøyringa frå Rv 13. På grunn av uførutsette utfordringar er ikkje arbeidet ferdigstilt.

Entreprenør arbeider med å finne ei løysing på saka.

Inntil vidare kan omkøyring via Galilea nyttast.