Parkering ved besøk til Vik legekontor - særleg torsdagar grunna koronavaksinering

Bygging av Vik Helse og omsorgsenter gjer at det er avgrensa tal parkeringsplassar i nærleiken av legekontor, fysioterapiteneste og besøk til Vik bygde og sjukeheim.


Besøkande må berekne god tid, då det er større avstand å gå for dei som kan. Det skal til ei kvar tid vere framkommeleg for personar med nedsett gangfunksjon og som treng transport til døra.