Pårørandeskulen i Vik hausten 2022

Pårørandeskulen er eit kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller nær ven med demenssjukdom. 

Personen med demens kan bu heime eller på institusjon.

Gjennom faglege førelesningar og plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens. Du treff andre pårørande i same situasjon og møter fagpersonar med kompetanse på området. Kurset går over seks samlingar på tysdagar frå kl 14.00 til 16.00

Dato: 13/9, 27/9, 18/10, 1/11, 15/11, 29,11

Stad: Kyrkjestova

Kursavgift: kr 200 

Påmeldingsfrist: 01.09.22

For nærare opplysningar og påmelding, kontakt Torunn Ruud på telefon 947 95 643 eller på e-post torunn.ruud@vik.kommune.no.