Søknad om barnehageplass

Ynskjer du plass til barnet ditt i ein av barnehagane i Vik kommune frå hausten 2024?

Vik kommune har i dag tilbod om 50% og 100% barnehageplass.

Born som har barnehageplass i dag beheld den tildelte plassen inntil den vert sagt opp/endra, eller til barnet tek til i skulen.  

Du kan søkje elektronisk ved å klikke i det blå feltet under:

Søk barnehageplass her

Nytt barnehageår startar den 12.08.23. 

Hugs søknadsfrist 01.03.24.

Meir informasjon og vedtekter finn du i lenkja her