Sortering av hageavfall

Vik kommune har rydda opp grøntkomposten, og me ynskjer no at hageavfall blir sortert slik som kartet viser.

  • Grønt område er grasavfall og mose
  • Raudt område er kvist og busker
  • Blå linje er køyrespor - som vist på kart, hald til høgre og køyr rundt
Kart kompost - Klikk for stort bileteKart kompost

NB: Det skal ikkje kastast anna avfall enn hageavfall i grøntkomposten. Det er registrert anna søppel som ikkje skal vere i lag med hageavfall, sjå bilete under. Dette avfallet skal til Simas miljøstasjon.

Avfall - Klikk for stort bileteAvfallAvfall - Klikk for stort bileteAvfall