Statnett arrangerer open kontordag 07.02.23

Statnett arbeider med å planlegge oppgradering av eksisterande kraftledning Sogndal-Modalen-Kollsnes frå 300 kV til 420 kV.

Bakgrunnen for planarbeidet er at det er nødvendig å auke kapasiteten i transmisjonsnettet for å legge til rette for ny industri og den generelle elektrifiseringen av samfunnet.

For å oppgradere nettet i Vik kommune planlegger Statnett å bygge ny transformatorstasjon i nærleiken av dagens stasjon i Refsdal og ny 420 kV kraftledning fra Ramnaberg til Refsdal. Vi ynskjer å invitere til en open kontordag for å ha dialog rundt planane våre før vi søkjer om konsesjonsløyve av Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) for oppgraderingen. Open kontordag er for alle som ynskjer informasjon om prosjektet, og det vil være anledning til å stille spørsmål og kome med inspel.

 

Sted: Blix Hotell

Dato: 7. februar

Tid: klokka 10-20

 

Vel møtt!