Straumstøtte til lag og organisasjonar

Vik kommune har motteke kr. 138.000 i straumstøtte til fordeling til frivillige lag og organisasjonar i kommunen.

Kven kan søkje

Alle frivillige organisasjonar som er registrert i "Frivillighetsregisteret" kan søkje. Det skal vere dokumenterte utgifter til straum, og de søkjer til Vik kommune.

Les meir om krava for å få støtte i desse dokumenta:

Korleis søkje

Søknad skal de sende via søknadsskjema til Lotteri- og stiftelsestilsynet, og elektronisk skjema finn de her (krev innlogging via id-porten).

Søknadsfrist er 15.3.22, kl. 13.00.