Utlysing av verdsarvmidlar for år 2023

Dette gjeld tilskot til tiltak i verdsarvområdet - Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden.

Søknad skal sendast inn elektronisk via Altinn.
Her er link til informasjon og skjema.

Tildeling av midlar vert i tråd med utarbeida reglar for ordninga.
Formålet med tilskotsordninga er å styrke landbruket i verdsarvområda. 

Ramma til disposisjon i 2023 er om lag kr 4.000.000.

Kommunen har sett opp fylgjande budsjett for bruk av midlane:
Årlege tiltak: kr 3.200.000
Andre tiltak: kr    800.000

For spørsmål om tilskotsordninga, ta kontakt med landbrukskontoret i Lærdal kommune.
Kontaktinformasjon:
Bengt Erlend Skjerdal – sakshandsamar
Magnhild Aspevik – landbrukssjef