Kommunedirektør

Kommunedirektør er den øvste leiaren for den samla kommunale administrasjonen, og har ansvar for dagleg drift.

Vik kommune er for tida leia av konstituert kommunedirektør Siri Fahlvik Pettersen, og du kan finna kontaktinformasjonen til kommunedirektøren ved å følgja denne lenka.

Kommunedirektøren har ansvar for at kommunen vert driven i samsvar med lover og forskrifter, og at den er gjenstand for betryggande kontroll.  Kommunedirektøren er og ansvarleg for at politiske vedtak vert iverksette.

Kommunestyret har i delegasjonsreglementet og andre vedtak gitt kommunedirektøren fullmakt til å ta avgjerd i saker som ikkje er prinsipielle.

Kommunedirektøren har møte- og talerett, personleg eller ved ein av sine underordna i alle kommunale organ, med unnatak av kontrollutvalet.

Kommunedirektørstillinga er omtala i kommunelova §13-1

Kommunedirektøren si administrative organisering er vist i organisasjonkartet nedanfor. 

Bilde som viser organisasjonskart på kommunedirektørnivå - Klikk for stort bileteKommunedirektør