Stabsfunksjonar

Sektoren er plassert i kommunedirektøren sin stab, og har ansvar for ei rekkje interne og eksterne tenester. 

Sektoren er leia av assisterande kommunedirektør Geir Svendsen, og du kan finna kontaktopplysningane til Svendsen ved å følgja denne lenka.

Sektoren har ansvar for til dømes arkiv, post og ekspedisjon, IKT, informasjon, politisk sekretariat, personaladministrasjon, budsjett, rekneskap og fakturering.

Sektoren er delt i fire avdelingar, og du kan finne kontaktinformasjon til tilsette i avdelingane ved å klikke på avdelinga sitt namn.

Organisasjonskart for stabsfunksjonar