Demensomsorg

Demensomsorgen
Informasjon Kontaktopplysningar
Demenskoordinator 94 79 56 43
Vik bygde- og sjukeheim, leiar avdeling 2 97 58 30 95
Heimetenestene 57 69 87 40
Ergoterapeut 48 11 03 99
Vik legekontor 57 69 87 00
Nasjonal hjelpetelefon 81 53 30 32
Opningstider dagsenter Onsdagar og fredagar: 08.00 - 15.30