Status koronaviruset

Her kan du lesa siste nytt om koronasituasjonen i Vik kommune:

Smitte Testing Tiltak Vaksine Anna Other languages

Nød- og vakttelefonar

Nød- og vakttelefonar
Informasjon Kontaktopplysningar
Øyeblikkeleg medisinsk hjelp 113
Politi 112
Barnevernvakta (utanom opningstid) 40 02 29 88
Brann 110
Krisesenteret i Sogn og Fjordane (døgnvakt) 57 74 36 00
Legevakt 116117
Vik legekontor, kontortid 57 69 87 00
Vik kommune, døgnopen teknisk vakt (melding om feil på kommunal infrastruktur; vatn, avløp og vegar) 41 59 44 43
Påkøyrd eller skada vilt Perioden 1. september - 1. mai, Vik sporhundlag: 97 59 72 15. Resten av året: 90 91 07 09 eller 41 59 44 43
Til toppen