Sogn brann og redning IKS

Vik kommunestyre har delegert mynde etter brann og eksplosjonsvernlova til Sogn brann og redning IKS.

Delegerings- og innstillingsreglementet for Vik kommune vart vedteke i kommunestyresak 103/20 17.12.2020.

Sogn brann og redning IKS
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon brann og redningssjef 90 03 72 56
Telefon vakthavande brannsjef 48 29 69 29
Formann feiing 95 21 51 31
Gateadresse Hovevegen 2, 6856 Sogndal
Postadresse Postboks 153, 6851 Sogndal
Brannstasjon i Vik Industrivegen 15, 6893 Vik i Sogn
Organisasjonsnummer 996629880
E-post post@sognbrann.no
Nettstad https://www.sognbrann.no