Status koronaviruset

Her kan du lesa siste nytt om koronasituasjonen i Vik kommune:

Smitte Testing Tiltak Vaksine Anna Other languages

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet si oppgåve er å kontrollere den kommunale drifta. Gjennomgang av budsjett og rekneskap samt vedtak i politiske møter, dannar grunnlaget for vurderingar som kontrollutvalet gjer.

Kontrollutvalet 2019 - 2023

Kontrollutvalet 2019 - 2023
Medlem Funksjon Varamedlem Parti
Ronny Holen Leiar Harald Even Fosse SP
Marta Finden Halset Nestleiar Tove Lislelid AP
Bjarne Larsen Medlem Eivind Rinde AP
Bjørg Hønsi Aafedt Medlem Marianne Bøthun SP
Rangvald Grov Sørdal Medlem Eivind Lidal H

Kontrollutvalsmøter 2022

Kontrollutvalsmøter
Møtedato Møtebok
Til toppen