Kontrollutvalet

Kontrollutvalet si oppgåve er å kontrollere den kommunale drifta. Gjennomgang av budsjett og rekneskap samt vedtak i politiske møter, dannar grunnlaget for vurderingar som kontrollutvalet gjer.

Kontrollutvalet 2023 - 2027

Kontrollutvalet 2023 - 2027
Medlem Funksjon Varamedlem Parti
Siri Wølneberg Bøthun Leiar Dag Einar Bøthun SP
Marta Finden Halset Nestleiar Ingunn Bjørk Refsdal
Jarle Christensen Medlem Erlend Lillehauge AP
Ingvar Vangsnes Medlem Ragnvald Grov Sørdal H
Nils Kvamme Medlem Olaug Brekke SV

Kontrollutvalsmøter 2024

Kontrollutvalsmøter
Møtedato Møtebok
19.02.24
30.04.24
05.06.24
18.09.24
20.11.24

Møter vert haldne på kommunehuset i Vik, med møtestart kl. 14.00.

Tilgang til sakspapir og møtebøker frå tidlegare møter kan ein få ved å henvende seg til 
Vik kommune sitt postmottak