Ordføraren

Ordførararen er kommunen sin øvste politiske leiar og frontfigur. Ordføraren leiar møta i formannskapet og kommunestyret, og er kommunen sin rettslege representant. Ei viktig oppgåve for ordføraren er å vere bindeledd mellom dei folkevalde og administrasjonen.

Kontakt ordførar her

Hugs at både e-post, og anna post vil bli handsama i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen." Du kan difor rekna med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg. 

Dette må likevel ikkje hindra deg i å ta kontakt med ordføraren, dersom du ynskjer det. Ein prat treng ikkje å være ei «sak»

Ordføraren vår heiter Roy Egil Stadheim, representerer Arbeidarpartiet, og har kontoret sitt på kommunehuset. Varaordførar er Marta Sofie Vange (H)