Smittevernplan og pandemiplan 2023-2027

Smittevernplan og pandemiplan for Vik kommune for 2023-2027 er godkjent av formannskapet og kommunestyret i Vik kommune. Planane skal gjennomgåast og oppdaterast årleg. 

Smittevernplan for 2023-2027 finn du her. (PDF, 708 kB)

Pandemiplan for 2023-2027 finn du her. (PDF, 718 kB)