Symjehallen ved Flatbygdi skule

Symjehallen er open i tidsrommet frå etter haustferien til påske kvart år. Det kan bli endringar i opningstidsrommet. Informasjon om oppstart av bading vil bli annonsert på Vik kommune si heimeside og på vår Facebookside.

Symjehallen ved Flatbygdi skule er open for familiebading tysdagar og torsdagar. Fredag er det varmebading. Badstova er open tysdag og torsdag.

Varmebading:

Dag: fredag

Tid: 17:00 - 19:00

Kveldsbading / familiebading:

Dag: tysdag og torsdag

Tid: 17:30 - 20:30

Tidsinndeling: 

17:30 - 18:30 - foreldre med born (helst under skulealder)

18:30 - 19:30 - forledre med born (helst i skulealder) 6.-10. klasse (med gode symjeferdigheiter) kan koma åleine

19:30 - 20:30 - vaksne

Badstove: tysdag for menn og torsdag for kvinner

Pris: born kr 40 - vaksne kr 60 (kontant eller vipps)

Oversikt over prisar finn du i gebyrlista henta frå "Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 her.