Symjehallen ved Flatbygdi skule

Symjehallen er open i tidsrommet frå etter haustferien til påske kvart år. 

Det kan bli endringar i opningstidsrommet. Informasjon om oppstart av bading vil bli annonsert på Vik kommune si heimeside og på vår Facebookside.

Varmebading:

Varmebading
Dag Tid
Fredag 17:00 - 19:00

Kveldsbading/familiebading:

Kveldsbading/familiebading
Dag Tid Tidsinndeling
Tysdag 17:30 - 20:30 17:30-18:30 - foreldre m/born (helst under skulealder)
18:30-19:30 - foreldre m/born (helst i skulealder) 6.-10. klasse (med gode symjeferdigheitar) kan kome åleine
19:30-20:30 - vaksne
Torsdag 17:30 - 20:30 17:30-18:30 - foreldre m/born (helst under skulealder)
18:30-19:30 - foreldre m/born (helst i skulealder) 6.-10. klasse (med gode symjeferdigheitar) kan kome åleine
19:30-20:30 - vaksne

Badstove: 

Tysdag for menn og torsdag for kvinner.

Prisar:

Pris symjehall
Pris Kroner
Born 40 kr
Vaksne 60 kr
Vipps #105991 - Kvittering må framvisast ved inngang

 

Oversikt over prisar finn du i gebyrlista henta frå "Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 her.