Symjehallen ved Flatbygdi skule

Symjehallen er open i tidsrommet frå etter haustferien til påske kvart år. Det kan bli endringar i opningstidsrommet. Informasjon om oppstart av bading vil bli annonsert på Vik kommune si heimeside og på vår Facebookside.

Symjehallen ved Flatbygdi skule er open for familiebading tysdagar og torsdagar. Fredag er det varmebading. Badstova er open tysdag og torsdag.

Varmebading:

Dag: fredag

Tid: 17:00 - 19:00

Kveldsbading / familiebading:

Dag: tysdag og torsdag

Tid: 17:30 - 20:30

Tidsinndeling: 

17:30 - 18:30 - foreldre med born (helst under skulealder)

18:30 - 19:30 - forledre med born (helst i skulealder) 6.-10. klasse (med gode symjeferdigheiter) kan koma åleine

19:30 - 20:30 - vaksne

Badstove: tysdag for menn og torsdag for kvinner

Pris: born kr 40 - vaksne kr 60 (kontant eller vipps)

 

Symjehallen ved Flatbygdi skule
Type Avgift 2021 Avgift 2022
Familiebading - pr gong 350,- 350,-*
Revmatikarar - pr gong 550,- 550,-
Andre 1 060,- 1 060,-
*Familiebadinga er organisert med avtale mellom Vik kommune og Vik Idrettslag. Vik Idrettslag betalar kr. 350 per gong, og beheld inntektene frå badinga. Dersom Vik kommune skal drifte dette sjølv må ein tilsetja godkjende badevakter.
Til toppen