Kommunalt næringstilskot

Årlege inntekter frå vasskrafta i kommunen vert sett av på eit fond - kraftfondet. Dette fondet skal jf. vedtektene nyttast til å fremja etablering av ny næringsverksemd og vidareutvikla eksisterande verksemder i kommunen.

Korleis søkje om tilskot frå fondet?

For søknad om støtte til landbruksføremål kan du sende søknad i e-post til postmottak@vik.kommune.no
Om du ynskjer å sende søknad i brev så finn du postadressa til Vik kommune i tabellen nedanfor.
 

Retningslinjer -tiltak innan landbruk, prioritering, vilkår og bakgrunn

På side 4 under pkt 5 finn du tilskotsordningar frå kraftfondet for ulike tiltak innafor landbruksverksemda di du kan søkje om tilskot for.

Ein viser til lenkja med retningslinjer lenger oppe i artikkelen her frå pkt. 6 til pkt 7.7 .

Her finn du lenkja til retningslinjer for tilskot til næringsføremål (PDF, 771 kB)

 

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 10:00 - 14:00. Stengt i fellesferien og romjula.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen